Pappa // Man // Feminist // Utvecklare // Inspiratör // Excelsnille // Programmerare // Innovatör // Problemlösare